ବିଷୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର |
ହପ୍ ଶୁଟ୍ କ’ଣ?
ହପ୍ ଶୁଟ୍ କ’ଣ?
Anonim

ହପ୍ସ ହେଉଛି ହପ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହମୁଲସ୍ ଲୁପୁଲସ୍, ଫୁଲ ଗଛର କାନନାବାସି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ | ସେଗୁଡିକ ମୁଖ୍ୟତ beer ବିୟରରେ ଏକ ତିକ୍ତ, ସ୍ବାଦ ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯେଉଁଥିରେ ତିକ୍ତତା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ ପୁଷ୍ପ, ଫଳ, କିମ୍ବା ସାଇଟ୍ରସ୍ ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି |

ହପ୍ ଶୁଟ୍ ଗୁଡିକ କ’ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ?

ହପ୍ ଶୁଟ୍ ର ଫଳ, ଫୁଲ, ଏବଂ ଷ୍ଟେମ୍ ବିୟର ସମେତପାନୀୟ ତିଆରିରେ, ଏବଂ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ medic ଷଧୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଉଦ୍ଭିଦର ଫୁଲ, ଯାହାକୁ ହପ୍-କୋନସ୍ ବା ଷ୍ଟ୍ରୋବାଇଲ୍ କୁହାଯାଏ, ବିୟରର ମଧୁରତାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା ପାଇଁ ବିୟର ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ଏକ ସ୍ଥିରତା ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

ହପ୍ ଶୁଟ୍ କାହିଁକି ମହଙ୍ଗା?

ହପ୍ ଶୁଟ୍ କାହିଁକି ମହଙ୍ଗା? Theguardian.com ର ଏକ ଆର୍ଟିକିଲ ଅନୁଯାୟୀ, ହପ୍ ଶୁଟ୍ ଗୁଡିକ'' ଅମଳ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ଭାଙ୍ଗିବା 'ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ| ତୃଣକ ପରି ଟେଣ୍ଡ୍ରିଲଗୁଡିକ ଅଜାଣତରେ ବ grow ିଥାଏ ଏବଂ ଜଣକୁ '' ହଞ୍ଚ '', 'ଚାରିଆଡ଼େ ଶିକାର' କରିବାକୁ ପଡେ ଏବଂ ସେଗୁଡିକ ଏତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଟେ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବାହକ ବ୍ୟାଗ୍ ଭରିବା ପାଇଁ ଶହ ଶହ ବାଛିବାକୁ ପଡିବ |"

ତୁମେ ହପ୍ସ ଗୁଣ୍ଡ ଖାଇ ପାରିବ କି?

ଆପଣ ସେଗୁଡିକ ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେତିକ୍ତ| ସେମାନେ ବିୟର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି | ଶୀତଦିନେ ପରିପକ୍ୱ ଫୁଲ | ସବୁଠୁ ବଡ ଅମଳ ପାଇଁ, ଆପଣ ଏକ ଭଲ ବନ୍ୟ ପ୍ୟାଚ୍ ଖୋଜିବାକୁ ଚାହିଁବେ |

ହପ୍ ଶୁଟ୍ ର ଅର୍ଥ କ’ଣ?

ହପ୍ ଶୁଟ୍ ଗୁଡିକ ହେଉଛିଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପନିପରିବା| ଆପଣ ସେଗୁଡିକୁ କ any ଣସି ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଦେଖିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ | ହପ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ (ହମୁଲସ୍ ଲୁପୁଲସ୍) ସେମାନଙ୍କର ପରିପକ୍ୱ ଫୁଲ ପାଇଁ "ହପ୍ କୋନସ୍" ନାମକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାବରେ ବ grown ଼ିଥାଏ - ଆଧୁନିକ ବିୟର ଫୁଟାଇବାରେ ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ | ହପ୍ କୋନ୍ସକୁ କିପରି ଅମଳ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଲେଖିଲି |

ହପ୍ ଭାରତରେ ପନିପରିବା ଚାଷ | ହପ୍ ଶୁଟ୍ କି ଖେଟି କେଇସ୍ କର | | ହପ୍ ଶୁଟ୍

ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଷୟ |

ସମ୍ପାଦକ ପସନ୍ଦର